ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071155526
9780071155526
-
ผู้เขียนSTEPHEN R.SCHACN
808.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071161459
9780071161459
-
ผู้เขียนSTEPHEN J. CHAPMAN
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071258494
735.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071259491
725.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071260725
9780071260725
-
ผู้เขียนStephen R.Turns
918.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071266192
9780071266192
-
ผู้เขียนStephen L. Slavin
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071270588
9780071270588
-
ผู้เขียนStephen E. Lucas
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071280259
9780071280259
-
ผู้เขียนStephen E. Lucan
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284288
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285490
9780071285490
-
ผู้เขียนStephen Haag
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314251
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314640
1,075.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071315500
9780071315500
Emphasises throughout the need for salespeople to be flexible and to adapt their strategies to customer needs, buyer social styles, and relationship needs and strategies.
ผู้เขียนStephen B. Castleberry, John F. Tanner, Jr.
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071324632
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326469
1,258.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071412872
763.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071772891
4,160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072118599
9780072118599
-
ผู้เขียนSTEPHEN L. NELSON
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072122237
9780072122237
-
ผู้เขียนSTEPHEN J. BIGELOW
2,700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780079137326
2,700.00