ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780786887750
9780786887750
Real-Life Stories to Help You Transform Your Workplace and Your Life
ผู้เขียนJohn Chirstensen, Philip Strand, and [et.al], Stephen C. Lundin, Ph.D.,
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780805087123
760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780814417065
830.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780827368699
9780827368699
-
ผู้เขียนJACK ROBERTS.PH.D
555.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780844208329
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780844258591
1,585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780877799108
9780877799108
-
ผู้เขียนMary Wood Cornog, PH.D.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780878914463
1,375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780878914630
1,310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780891062172
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111308582
9781111308582
Covers health care practice and information management in a wide variety of settings, from free-standing and hospital-based ambulatory clinics to veterinary offices and correctional facilities...
ผู้เขียนAnn H. Peden, Ph.D.
1,130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111969806
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259254420
9781259254420
Blends theory with practice so that basic theories come to life in a realistic context.
ผู้เขียนJohn W. Newstrom, Ph.D.
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781418847104
630.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781418862626
630.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423917496
9781423917496
The Best in Personal and Professional Development
ผู้เขียนHerb Kindler, Ph.D.
1,798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423917564
9781423917564
The Best in Personal and Professional Development
ผู้เขียนDaniel A. Feldman, Ph.D.
1,798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423917588
9781423917588
The Best in Self-Paced Learning
ผู้เขียนMarilyn Manning, Ph.D., Patricia Haddock
1,798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423917670
1,798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423917946
9781423917946
The Best in Self-Paced Learning
ผู้เขียนRichard F. Gerson, Ph.D.
1,798.00