ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781439041741
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781501319822
1,690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781545146668
1,570.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781565921160
9781565921160
-
ผู้เขียนDOUG BROWN, GREGORY SATIR
1,500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781568843438
9781568843438
-
ผู้เขียนGREGORY B.NEWBY
1,407.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781584504924
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592578160
9781592578160
Simple strategies for developing your "social brain"
ผู้เขียนGregory P. Korgeski, Ph.D.
510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168187371
9786168187371
เรื่องราวของนักคณิตศาสตร์ ผู้ใช้อัลกอริทึมสร้างผลตอบแทน
ผู้เขียนGregory Zuckerman (เกรเกอรี ชักเกอร์แมน)
ผู้แปลวิรัตน์ รัตนเวชสิทธิ
465.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741353170
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341111
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748303369
9789748303369
-
ผู้เขียนGREGORY BRACKEN
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749589113
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789812706348
3,730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814410120
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814780582
1,620.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814792318
1,620.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814866187
9789814866187
ผู้เขียนN. Gregory Mankiw
1,295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814878371
1,260.00
12345