ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781108859110
760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781108888073
1,470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781108901093
1,520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111309664
9781111309664
-
ผู้เขียนDavid A. Madsen
ผู้แปลDavid A. Madsen
2,135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111351533
9781111351533
-
ผู้เขียนDavid G. Elmes
830.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111353988
9781111353988
ผู้เขียนDavid A Lauer
7,310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111354329
730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111427832
9781111427832
Suitable for honors and high-level mainstream general chemistry courses.
ผู้เขียนDavid W. Oxtoby, H.P. Gillis, Alan Campion
1,980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111464981
9781111464981
New books contain a free Book Activation Key that allows access to the Online Edition (see inside the front cover for details)...
ผู้เขียนPierre A. David, Ph.D., Richard D. Stewart, Ph.D.
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111534219
1,090.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118026984
530.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118092361
9,660.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118379714
9781118379714
ผู้เขียนDavid A. Decenzo
1,300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781119651543
700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133309673
9781133309673
-
ผู้เขียนDavid Bodary
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133313991
1,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133584469
1,120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781137321572
4,300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138441491
7,875.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138891340
5,390.00