ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071238342
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321210258
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321601100
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324225105
810.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324580532
820.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259071515
9781259071515
The Eleventh Edition of Managerial Economics maintains all of the pedagogical features that have made previous editions successful. These features follow.
ผู้เขียนS. Charles Maurice, Christopher R. Thomas
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169021957
9786169021957
ขอเพียงคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับร่างกาย แล้วร่างกายก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับคุณ
ผู้เขียนT.Colin Campbell, Ph.D., Thomas M. Campbell II
ผู้แปลวันทนีย์ เกรียงสินยศ, ผศ.ดร., นันทิกา สุนทรไชยกุล, ผศ.ดร.
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194572083
2010194572083
-
ผู้เขียนDAVID GRANT, ROBERT MCLARTY
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010324008864
1,305.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010446603589
2010446603589
-
ผู้เขียนDAVID BALDACCI
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010671856026
2010671856026
-
ผู้เขียนDAVID BALDACCI
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010672314136
1,690.00
รูปภาพสินค้า รหัส2019747100278
2019747100278
-
ผู้เขียนDAVID CHANDLER, LAN MABBERTT
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส2020194346812
289.00
รูปภาพสินค้า รหัส2224410000032
2224410000032
-
ผู้เขียนDAVID P.CHANDLER
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส2224410000124
2224410000124
-
ผู้เขียนDAVID P.CHANDLER
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส2226630000021
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส2226630000045
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส4411110000334
4411110000334
-
ผู้เขียนDAVID K. WYATT
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780028603322
599.00