ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780521140942
9780521140942
-
ผู้เขียนMarian Barry
475.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521806237
9780521806237
-
ผู้เขียนBarry Rubin
1,620.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538466639
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672315558
1,013.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780723438120
9780723438120
-
ผู้เขียนBarry Berkovitz
3,405.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780723438137
2,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780735709942
9780735709942
-
ผู้เขียนBARRY HAYNES, WENDY CRUMPLER
1,870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780760011430
2,878.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780762108930
9780762108930
-
ผู้เขียนBarry Miles
680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780763737207
9780763737207
-
ผู้เขียนBarry I.Soroka
1,095.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764557316
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764568589
9780764568589
-
ผู้เขียนBarry Burd
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764574702
9780764574702
-
ผู้เขียนBARRY BURD
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764575259
9780764575259
-
ผู้เขียนPeter T. Davis, Barry D. Lewis
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764588747
9780764588747
-
ผู้เขียนBarry Burd
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789711588
9780789711588
-
ผู้เขียนBARRY NANCE
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789730190
9780789730190
-
ผู้เขียนSheldon Barry, James Jones
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789733047
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111577742
9781111577742
The Eighth Edition of MECHANICS OF MATERIALS continues its tradition as one of the leading texts on the market. With its hallmark clarity and accuracy
ผู้เขียนJames M. Gere, Barry J. Goodno
2,585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133960836
11,160.00