รูปภาพสินค้า รหัส9780764557316
9780764557316
-
ผู้เขียนMarcia Press, Barry Press

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 900.00 บาท
ราคาสุทธิ 900.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780764557316
จำนวน: 530 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 123 x 180 x 30 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wiley Publishing, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
PC Upgrade and Repair Bible 4e appeals to beginning to intermediate PC users as well as serious hobbyists that want a value-packed, comprehensive, authoritative, tutorial-type resource that steps them through upgrading, troubleshooting and repairing PC’s and will also show them how to get more out of their PC.
:: สารบัญ
Contents

Preface.
Acknowledgments.
Part I: Introduction.
Chapter 1: Getting Ready.
Chapter 2: Why Isn’t the Same Computer Right for Everyone?
Chapter 3: PC Overview.
Part II: Processors and Motherboards.
Chapter 4: Processors, Cache, and Memory.
Chapter 5: Buses, Chipsets, and Motherboards.
Part III: Video.
Chapter 6: Video.
Chapter 7: Monitors and Flat Panels.
Part IV: Storage.
Chapter 8: Hard Disks and Disk Arrays.
Chapter 9: CD and DVD.
Chapter 10: Removable Storage.
Part V: Networks and Communications.
Chapter 11: Modems.
Chapter 12: Wired and Wireless Networking.
Chapter 13: Hubs, Switches, Routers, and Firewalls.
Chapter 14: Configuring a Windows Network.
Chapter 15: Internet Services, Antivirus, and Anti-Spam.
Part VI: Multimedia and Peripherals.
Chapter 16: Sound Cards, Speakers, Microphones, and MP3 Players.
Chapter 17: Digital Cameras, Video Capture, and DVDs.
Chapter 18: Keyboards and Game Controllers.
Chapter 19: Mice, Trackballs, and Tablets.
Chapter 20: Printers, Scanners, and All-in-One Units.
Part VII: Integration.
Chapter 21: Cases, Cooling, and Power.
Chapter 22: Laptops and Handheld Computers.
Chapter 23: You’re Going to Put That Where?
Chapter 24: Diagnosis and Repair.
Chapter 25: Building an Extreme Machine.
Glossary.
Index.

:: ข้อมูลพิเศษ
Barry Press, Sandy, UT and Marcia Press, Sandy, UT
Barry Press has designed leading-edge computer hardware, software, and networks for over 25 years, including a unique cable television modem, campuswide ATM networks, a desktop computer capable of analyzing adverse drug interactions, and an artificial intelligence planning system. He has programmed Windows since Version 1.0 and has taught as an adjunct professor of computer science at the University of Southern California. Marcia worked in public accounting as a tax CPA for what was then one of the Big Eight, moving later to her own practice. She handles the administrative part of the work for the Press’ computer books_—_the tracking, calls, follow-ups, and research_—_and does the sanity checks on their initial drafts. She’s a fan of good wine, gardening, reading, and shopping, and is a serious gourmet cook. He and Marcia are the authors of PC Upgrade and Repair Bible, Professional Edition and Teach Yourself PCs.