ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126926
9789742126926
มิติใหม่ของหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษในประเทศไทย!!!มีแปลคำศัพท์ สำนวน วลี จากเนื้อเรื่องแบบหน้าต่อหน้า พร้อมหน้าที่คำความหมายตามบริบท...
ผู้เขียนArthur Conan Doyle, Sir
ผู้แปลฝ่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ (SE-ED)
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126933
9789742126933
มิติใหม่ของหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤาในประเทศไทย!!มีแปลคำศัพท์ สำนวนวลีจากเนื้อเรื่องแบบหน้าต่อหน้า พร้อมหน้าที่คำ ความหมายตามบริบท...
ผู้เขียนArthur Conan Doyle, Sir
ผู้แปลฝ่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ (SE-ED)
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128920
9789742128920
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนLouise Benette (หลุยส์ เบเนตต์), Arthur Conan Doyle, Sir
ผู้แปลประวีณา ปิ่นนิล, ดลฤทัย จารุโรจน์
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747823615
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749007679
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814670890
1,662.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070172685
9780070172685
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนDennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR., Steven L. Cobb
895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259010576
9781259010576
In this eighth edition, we continue to build upon the well received features to develop a text that is even more attuned to our objectives.
ผู้เขียนDennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR.
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132091541
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132465021
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132722001
1,290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138010928
825.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521148931
9780521148931
A collection of classic stories for horror fans: the heart of a dead man won't stay quiet; a dying old woman has a dark secret; a tree hides a story..
ผู้เขียนCharles Dickens, Edith Nesbit, Arthur Conan Doyle, Rhoda Broughton, Ambrose Bierce, M. R. James, Sheridan Le Fanu, Edgar Allan Poe
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825820
9786160825820
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนSir Arthur Conan Doyle (เซอร์อาเธอร์ โคนัน ดอยล์), Louise Benette (หลุยส์ เบเนตต์), David Hwang (เดวิด ฮวัง)
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831708
119.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071324632
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071357128
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132281393
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137594085
9780137594085
-
ผู้เขียนCLAIRE B.MAY, JOSEPH D.ANDREW JR.
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780139305870
960.00