รูปภาพสินค้า รหัส9789749900918
9789749900918
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการและกรอบแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์...
ผู้เขียนสิปปภาส พรสุขสว่าง, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900918
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 262 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เศรษฐศาสตร์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน" เล่มนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการและกรอบแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้นำไปใช้ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคิดค้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ การทำหน้าที่ของระบบการเงิน การทำงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน รวมทั้ง การบริหารสถาบันการเงิน หลักการและกรอบแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์รวมถึง การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของดุลยภาพตลาด ทฤษฎีความต้องการในสินทรัพย์และกรอบแนวคิดความพึงพอใจในสภาพคล่อง
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ตลาดการเงิน
ส่วนที่ 3 สถาบันการเงิน
ส่วนที่ 4 ธนาคารกลางและการดำเนินนโยบายการเงิน
ส่วนที่ 5 การเงินระหว่างประเทศ