รูปภาพสินค้า รหัส9789749900857
9789749900857
หนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการกระจายการใช้ทรัพยากรของภาครัฐบาล...
ผู้เขียนเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 640.00 บาท
ราคาสุทธิ 640.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900857
จำนวน: 764 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2552
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 9 เดือน 11 ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย เน้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการกระจายการใช้ทรัพยากรของภาครัฐบาล เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับทฤษฎีและการจัดสรรสินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะกับที่มีลักษณะเป็นสินค้าเอกชน ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากรโดยทั่วไป และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอาการบางประเภทในประเทศไทย รวมถึงการใช้จ่ายสาธารณะโดยทั่วไปและปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทย ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากจะเหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาการคลังแล้ว ยังเหมาะสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไปด้วย
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 การจัดสรรสินค้าและการบริการ
- บทที่ 1 ความเบื้องต้น
- บทที่ 2 หน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
- บทที่ 3 ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ


ตอนที่ 2 รายได้ของรัฐบาล
- บทที่ 8 รายได้ของรัฐบาล
- บทที่ 9 ความรู้ในเรื่องภาษีโดยทั่วไป
- บทที่ 10 องค์ประกอบของระบบภาษี


ตอนที่ 3 รายจ่ายของรัฐบาล
- บทที่ 25 รายจ่ายสาธารณะ
- บทที่ 26 หลักประเมินรายจ่ายสาธารณะ
- บทที่ 27 งบประมาณแผ่นดิน
:: ข้อมูลพิเศษ
หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์