รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900239
จำนวน: 523 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 445 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 930 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 3 ปี 2008
:: คำนำ
สำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าทดแทนในการหมั้นและเหตุพฟ้องหย่าตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์(ฉบับที่16) พ.ศ. 2550และได้นำเอคำพิพากษาศาลฏีกาล่าสุดมาลงพิมพ์ไว้ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะให้ประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย
:: เนื้อหาโดยสังเขป
กฏหมายลักษณะครอบครัวแทรกอยู่ในบรรพ๕ ของประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยทั้งที่ตามความเป็นจริงของครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการในสังคมหรืออีกนัยหนึ่งการสมรสเป็นจุดเริ่มแรกของนิติสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคลนั่นเองกฎหมายครอบครัวเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษจากกฎหมายลักษณะอื่นโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจะเห็นได่ว่านิติสัมพันธ์แรกไม่ว่าจะเป็นการหมั้นหรือการสมรส กฎหมายบังคับว่าคู่กรณีจะต้องจะต้องมีเพศต่างกันซึ่งสัญญาอื่นจะไม่บังคับเรื่องเดียวกัน
:: สารบัญ
คำนำ
ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 1 การหมั้น
บทที่ 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
บทที่ 4 เพิกถอนการสมรส
บทที่ 5 การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
บทที่ 6 การสมรสในต่างประเทศของคนที่มีสัญชาติไทย
บทที่ 7 การหย่าขาดจากการสมรส
บทที่ 8 ทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยา
บทที่ 9 หนี้สินของสามีภริยา
บทที่ 10 การแยกสินสมรส
...ฯลฯ...