รูปภาพสินค้า รหัส9789749569917
9789749569917
-
ผู้เขียนสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล,นพ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749569917
จำนวน: 292 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 09 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ที่บอกว่าเป็นชุดคู่มือก็เพราะว่าผู้เขียนตั้งใจจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร คือ รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆของการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งของโรงพยาบาลและองค์กรทั่วไปที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนำมาย่อยให้เข้าใจได้ง่ายๆและสื่อสารให้ท่านเข้าใจเป็นตอนๆเป็นเรื่องๆให้ท่านสามารถหยิบฉวยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของท่านตามความต้องการ ซึ่งในเบื้องต้นที่ผู้เขียนตั้งใจไว้ได่แก่เรื่อง การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma เรื่องการบริหารกลยุทธิ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecard เรื่องการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล เรื่องการพัฒนาองค์กรด้วยวิธี Benchmarking เป็นต้น
:: สารบัญ
- แนวคิดเรื่องคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
- วิธีทางแห่งการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดด
- การเตรียมองค์กรเพื่อพัฒนาแบบก้าวกระโดด
- การคัดเลือกโครงการพัฒนา
- ทักษะในการเป็นผู้นำ
- การค้นหาขอบเขตปัญหาและการจัดทำโครงการ
- การวัดและรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์หาสาเหตุ
- การปรับปรุง
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2530
อนุมัติบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา พ.ศ.2535
ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านคุณภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท