รูปภาพสินค้า รหัส9789749336618
9789749336618
-
ผู้เขียนGary R. Heerkens
ผู้แปลประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล, ศรชัย จาติกวณิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749336618
จำนวน: 113 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 180 x 8 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ สามารถนำคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้มาพิจารณาใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับงานที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวได้ นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดความ"สนุก"กับงานและช่วยให้เกิดความสำเร็จครบถ้วนตรงตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ศาสตร์และศิลป์ของงานบริหารจัดการโครงการ 14

 • เข้าใจบทบาทของผู้จัดการงานโครงการ 18

 • สร้างทีมที่แข็งแกร่ง 22

 • เข้าใจความต้องการที่แท้จริง 26

 • ทำการวิเคราะห์ทางการเงิน 30

 • จัดประชุมเริ่มโครงการอย่างเป็นทางกางร 34

 • หยุดเพื่อตรวจสอบความเป็นจริง 38

 • ยกเลิกโครงการที่ไม่คุ้มค่า 42

 • พัฒนาแผนงานที่มีเหตุผล 46

 • เปิดช่องไว้สำหรับการเรียนรู้ 50

 • เข้าใจพลวัตของทีม 54

 • พัฒนาแผนงานโครงร่าง 58

 • จัดการผู้ที่มีส่วนรับผลของโครงการทั้งหมด 62

 • วัดผลเทียบกับจุดเริ่มต้น 66

 • เปิดใจให้กับอุปสรรค 70

 • ฯลฯ