รูปภาพสินค้า รหัส9789749238592
9789749238592
-
ผู้เขียนสุชาดา เปลี่ยนสุภาพ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749238592
จำนวน: 338 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 296 x 17 มม.
น้ำหนัก: 1225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: FTC (Thailand), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงและจัดพิมพ์เป็นปีที่ 2 โดยยังคงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจถึงทางเลือกที่หลากหลาย พร้อมข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 1,020 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของแต่ละโรงเรียน แนวการจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ยังรวบรวมรายชื่อเนิร์สเซอรี่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ไว้ท้ายเล่มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยเตาะแตะอีกด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • คำนำ

 • ตาราง 'ค้นหาอนุบาลในดวงใจ' บันทึกการเยี่ยมชมโรงเรียน

 • ปฏิรูปการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ด้วยองค์ความรู้ด้านสมองและทฤษฎีพหุปัญญา

 • การสอนแบบมอนเตสซอรี่

 • การสอนแบบธรรมชาติ

 • การศึกษาแบบนิโอฮิวแมนนิสสำหรับเด็ก

 • หลักสูตรไฮสโคป

 • หลักสูตรวอลดอร์ฟ

 • การเรียนการสอนแบบเด็กปฐมวัยตามแนวคิด เรกจิโอ เอมิเลีย

 • บูรณาการแบบองค์รวม : วิถีเรียนรู้สู่ปัญญา

 • กิจกรรมเชิงบวกกับเด็กก่อนวัยเรียน

 • ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพฯ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

 • ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

 • ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

 • ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

 • บทความพิเศษ

 • รายชื่อสถานศึกษา

 • ใบสั่งซื้อหนังสือ

 • ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ