รูปภาพสินค้า รหัส9789749007372
9789749007372
-
ผู้เขียนH.DOUGLAS, BROWN
ผู้แปลอรุณี วิริยะจิตรา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749007372
จำนวน: 120 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 183 x 6 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสั้นๆ 12 บทแต่ละบทจะให้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ แบบฝึกหัดท้ายบทจะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนกลยุทธ์เหล่านั้น คุณจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทั้งในห้องและนอกห้องเรียน โดยที่เนื้อหาในเล่มนี้ได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 คุณเป็นผู้เรียนประเภทไหน

 • บทที่ 2 คุณมีวิธีการเรียนแบบไหน

 • บทที่ 3 สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา

 • บทที่ 4 การสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายในการเรียนรู้

 • บทที่ 5 พัฒนาความมั่นใจและบรรเทาความกังวล

 • บทที่ 6 เรียนรู้ที่จะเสี่ยง

 • บทที่ 7 คุณมีความสามารถพิเศษในการเรียนภาษาไหม

 • บทที่ 8 อิทธิพลของภาษาแม่

 • บทที่ 9 เรียนรู้วัฒนธรรมที่สอง

 • บทที่ 10 กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • บทที่ 11 กลวิธีการเรียนแบบกลุ่ม

 • บทที่ 12 กลวิธีการทำแบบทดสอบ