รูปภาพสินค้า รหัส9789748442853
9789748442853
เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748442853
จำนวน: 740 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 113 x 151 x 38 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมประมวลกฎหมายอาญาที่สำคัญ อันได้แก่ บทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ พร้อมทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ในเรื่องของหนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ภาค 2 ความผิด
ภาค 3 ลหุโทษ