รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748442761
จำนวน: 740 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 105 x 145 x 35 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้ความรู้ในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนำเสนอเนื้อหาไว้อย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับกฎหมาย นักกฎหมาย ผู้ที่ต้องทำงานทางด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
ประมวลกฎหมายอาญา
- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ภาค 2 ความผิด
- ภาค 3 ลหุโทษ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก