รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747783582
จำนวน: 167 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 121 x 180 x 10 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2550
:: คำนำ
การประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ "ทรัพยากรมนุษย์" บันทึกคล้ายกับการปรุงอาหาร ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีผสมผสานให้ลงตัวจนกลายเป็น "สูตรลับ" เฉพาะตัว
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การบริหารมนุษย์ให้สุดยอด (Human Resource Mangement Cook Book) เป็นการรวบรวมสุดยอดบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จากวารสาร Productivity World ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2548-2550 เนื้อหารที่คัดสรรมาโดยเฉพาะนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิค วิธีการ หรือสูตรลับ ไม่สู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มุ่งสู่ความเป็นสุดยอด
:: สารบัญ
- กลยุทธ์ในการรักษาลูกน้องคนเก่งขององค์กร (ตอนที่ 1)
- กลยุทธ์ในการรักษาลูกน้องคนเก่งขององค์กร (ตอนจบ)
- กับดักของการสรรหาพนักงานใหม่ (ตอนที่ 1)
- กับดักของการสรรหาพนักงานใหม่ (ตอนจบ)
- ซื้อตัว Supetstar ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง
- อคติ...อุเบกขา Strategic Alliance
- บริหารผลงานให้ดีไม่ใช่เรื่องยาก (ตอนที่ 1)
- บริหารผลงานให้ดีไม่ใช่เรื่องยาก (ตอนจบ)
- Recruitment ฉบับสามก๊ก
- EQ : เคล็ดลับ (ไม่) ลับสู่ความสำเร็จของนักบริหาร
...ฯลฯ...
:: คำนิยม
สิ่งที่ผู้บริหารจะแปลกใจหลังจากการดับอคติด้วยการฝึกอุเบกขา คือ การที่เริ่มเห็นคนที่อยู่รายล้อมมีหลายแง่มุมมากขึ้นในคนหนึ่งคน มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์สำหรับงานบางอย่าง และเป็นโทษสำหรับงานบางอย่าง เป็นทฤษฎีที่เรียกว่า Conitngency คือ ไม่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
อคติ...อุเบกขา...Strategic Alliance


ไม่ว่าความขัดแย้งนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด หากยังคงอยู่ในองค์กรโดยไม่บริหารจัดการ นั่นย่อมหมายความว่า หน่วยงานของเรากำลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง หรือความสามารถในการแข่งขันกำลังลดลง

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์