รูปภาพสินค้า รหัส9789747721843
9789747721843
-
ผู้เขียนดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747721843
จำนวน: 460 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 22 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 07 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การจัดการคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพหรือการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ ล้วนกระทำยากเพราะต้องมีความแน่วแน่และผูกพัน ข้อสำคัญต้องเข้าใจทฤษฎีคุณภาพและความเป็นมนุษย์ หากมุ่งทำตามกฎระเบียบเพียงอย่างเดียว การจัดการคุณภาพก็กลายเป็นระบบราชการ การจัดการคุณภาพเริ่มต้นมาจากตะวันตกไปญี่ปุ่น แล้วพัฒนาย้อนกลับจากญี่ปุ่นไปสู่ตะวันตกและโลกสากล ดังนั้นการขยายขอบเขตของการจัดการคุณภาพจึงต้องระวัง เพราะภาครัฐมีข้อจำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะทางวัฒนธรรม
หนังสือเล่มนี้จะมุ่งอธิบายแนวความคิดของนักคิดตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่ปฏิบัติในญี่ปุ่น และการนำบทเรียนจากสังคมโรงงานของญี่ปุ่นขยายออกไปสู่สังคมอื่น พยายามชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องใคร่ครวญและพิจารณา รวมถึงแนวคิดต่าง ๆ เครื่องมือ เทคนิคในการจัดการการด้านคุณภาพ และการประเมินผลและตรวจสอบการจัดการด้านคุณภาพฯลฯ เป็นต้น

:: สารบัญ


คำนำ


สารบัญ


สารบัญตาราง


สารบัญรูป

 • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

 • บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและต้นทุนคุณภาพ

 • บทที่ 3 ประวัติและพัฒนาการของการจัดการคุณภาพ

 • บทที่ 4 นักคิดในการจัดการคุณภาพ

 • บทที่ 5 เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ

 • บทที่ 6 เทคนิคในการจัดการคุณภาพ

 • บทที่ 7 กลุ่มคุณภาพและการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การของญี่ปุ่น

 • บทที่ 8 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพตามแนวทางของญี่ปุ่น

 • บทที่ 9 ISO 9000

 • บทที่ 10 ปัญหาของการประกันคุณภาพตามแนวทาง ISO 9000 และระบบรางวัลคุณภาพ

 • บทที่ 11 การประเมินผลและการตรวจสอบการจัดการคุณภาพ

 • บทที่ 12 มิติมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

 • บทที่ 13 กระบวนการปฏิบัติ ปัญหา และปัจจัยความสำเร็จของการจัดการคุณภาพ

 • บทที่ 14 การจัดการคุณภาพในประเทศไทย

 • บทที่ 15 แนวโน้มของการจัดการคุณภาพในอนาคต

 • เอกสารอ้างอิง