รูปภาพสินค้า รหัส9789747119084
9789747119084
ซาหนุกดีครับ
ผู้เขียนไพโรจน์ ชินศิรประภา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747119084
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ไทยคม, มูลนิธิ 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2550
:: คำนำ
หนังสือ "สนุก สุขใจ ได้ปัญญา" เล่มนี้ เป็นสิ่งที่มูลนิธิฯ ได้จัดทำขึ้นและเป็นผลงานเล่มแรก ที่เราอยากจะแบ่งปันให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจเกี่ยวกับผลของเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Costructionism) หรือ ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ว่าสามารถประยุกต์ใช้ในแต่ละคนอย่างไร ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากนักเขียน คุณไพโรจน์ ชินศิรประภา มาช่วยเล่าถึงการเรียนรู้ดังกล่าวให้อ่านเข้าใจง่ายและให้ผู้อ่านรับรู้เกี่ยวกับความตั้งใจและความพยายามในการเรียนรู้ของแต่ละคนจากประสบการณ์จริง
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงข้อมูลตัวอย่างผลการดำเนินงานในฐานะโรงเรียนต้นแบบ Constructionism ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนบ้านสามขา ของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และชุมชนต้นแบบบ้านลิ่มทอง อำเนอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีน้าน้อยและครอบครัวเป็นแกนหลัก มาแปลงเป็นเนื้อหาที่อ่านง่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจแนวทางการเรียนรู้แบบ Constructionism และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นทุกวัน พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพื่อเป็นแง่คิดในการดำเนินชีวิตของคนไทย ภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
:: สารบัญ
- กลับสู่ห้องเรียน
- โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
: คิดใหม่ ทำใหม่ นวัตกรรมใหม่
- โรงเรียนบ้านสันกำแพง
: โรงเรียน..ไม่ใช่..โรงสอน : ครู คือ ผู้ชี้แนะ
- ชุมชนบ้านสามขา
: มหัศจรรย์ การเรียนรู้
- ชุมชนบ้านลิ่มทอง
: หลังสู้ฟ้า หน้าสู้คอมฯ
- บทสรุปส่งท้าย
: ซึ่งกลายมาเป็นจุดเริ่มต้น
:: คำนิยม
ในฐานะรองประธานมูลนิธิไทยคม ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเด็กเยาวชน กลุ่มชาวบ้าน ชุมชน พันธมิตร องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีแนวคิดเดียวกันในการมุ่งสร้างคนและสังคมแห่งการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ภายหลังจากได้ทำงานจนสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Constructionism ที่นำมาปรับใช้กับภูมิสังคมของเรา คือผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ บูรณาการด้วยคุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
รองประธานมูลนิธิไทยคม