รูปภาพสินค้า รหัส9789745349223
9789745349223
-
ผู้เขียนสุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาสุทธิ 550.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745349223
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 197 x 220 x 18 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นำไปใช้เพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจและการตั้งงบประมาณและยังเป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ให้พร้อมเตรียมตัวที่จะก้าวขึ้นรับผิดชอบเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจในวิธีบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณและตัวอย่างการจัดทำงบประมาณซึ่งขึ้นจากประสบการณ์การทำงานและได้จัดเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่าย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ภาค 1 หลักการพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณ

 • บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

 • บทที่ 2 ข้อมูลหลักจากงบกำไร-ขาดทุนและงบดุล

 • บทที่ 3 การกระจายค่าใช้จ่าย

 • บทที่ 4 ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย)

 • บทที่ 5 ค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์

 • บทที่ 6 การรวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำงบประมาณ

 • บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของงบดุล

 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ธุรกิจ

 • บทที่ 9 การทำงบประมาณทางธุรกิจที่แปรเปลี่ยน

 • บทที่ 10 การใช้งบประมาณเป็นแนวทางของธุรกิจ

 • ภาค 2 ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ

 • บทที่ 11 งบประมาณของธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า

 • บทที่ 12 งบประมาณของธุรกิจบริการ

 • บทที่ 13 งบประมาณของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

 • บทที่ 14 การพิจารณางบประมาณก่อนประกอบการ

 • บทที่ 15 การติดตามผลประกอบการจากงบประมาณ