รูปภาพสินค้า รหัส9789745348080
9789745348080
ศัพท์ภาษาไทยกว่า 22,000 คำ ความหมายภาษาอังกฤษกว่า 39,500 ความหมาย
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 57.00 บาท
ราคาสุทธิ 57.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348080
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 73 x 140 x 12 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ฉบับนี้ได้รวบรวมศัพท์ไทย - ภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เพื่อเป็นคู่มือค้นคว้า อ้างอิง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกคน บรรจุอยู่ในรูปเล่มที่พกพาสะดวกและใช้งานง่าย ภายในเล่มประกอบด้วย

- รวมศัพท์ภาษาไทยกว่า 20,000 คำ ความหมายภาษาอังกฤษกว่า 39,500 ความหมาย
- เพิ่มศัพท์ทันสมัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีการใช้ในภาษาไทยปัจจุบันหรือนิยมใช้ทับศัพท์กัน เช่น โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ คอนโดมิเดียม เป็นต้น
- เพิ่มศัพท์ภาษาไทยเฉพาะทางที่น่ารู้ เช่น บัตรเครดิต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาวะโลกร้อน ฯลฯ
- ออกแบบรูปเล่มให้ค้นหาคำได้สะดวกรวดเร็ว
- แนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
- ระบุประเภทของคำ
- ภาคผนวกเสริมความรู้สองภาษา