รูปภาพสินค้า รหัส9789745345829
9789745345829
พื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน...
ผู้เขียนอาจารย์กฤษฎา อินทรสถิตย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745345829
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบในวิชาชีพนี้จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน นำไปใช้ในการเขียนแบบ ซึ่งในที่นี้หมายถึงแบบก่อสร้างสำหรับงานสถาปัยตกรรมภายในหรืองานตกแต่งภายใน และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามรูปแบบและรูปลักษณ์ ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุประกอบ อุปกรณ์สิ่งประกอบการตกแต่ง และรายการตรวจสอบรายละเอียดของแบบตามหลักวิชาการที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบทั้งในระบบดั้งเดิม (Working Drawing) หรือเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAD) สามารถสื่อสารในเรื่องแบบกับสถาปนิกของงานสถาปัตยกรรมหลักหรือวิศวกร ทั้งงานโครงสร้าง งานไฟฟ้า หรือแม้แต่งานระบบสุขาภิบาลได้อย่างดี
:: สารบัญ


สารบัญ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

 • บทที่ 2 เส้นในงานเขียนแบบ

 • บทที่ 3 การเขียนตัวหนังสือ อักษรประกอบ และเส้นแสดงระยะ

 • บทที่ 4 สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

 • บทที่ 5 ประเภทของแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน

 • บทที่ 6 การเขียนผังบริเวณ ผังพื้น และแบบรื้อถอนปรับปรุง

 • บทที่ 7 การเขียนรูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย

 • บทที่ 8 การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและแบบงานระบบสุขาภิบาล

 • บทที่ 9 การเขียนแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์และแบบสิ่งตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้อง

 • บทที่ 10 การเขียนรายละเอียดกำกับแบบ

 • บทที่ 11 สัญนิยม คำย่อที่เกี่ยวข้อง และหน่วยวัดเปรียบเทียบ

 • บทที่ 12 การจัดเรียงรูปเล่มแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายในและการตรวจสอบงานเขียนแบบ

 • บทที่ 13 คอมพิวเตอร์กับการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน