รูปภาพสินค้า รหัส9789745340558
9789745340558
-
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 255.00 บาท
ราคาสุทธิ 255.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745340558
จำนวน: 428 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 19 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1999
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง หลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ และการทำงานของระบบจุดระเบิด เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้สามารถเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนทุกๆ แบบได้อย่างถ่องแท้
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 2 เชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโวลีน
บทที่ 3 คาร์บูเรเตอร์
บทที่ 4 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 5 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยกลไก
บทที่ 6 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยกลไกแบบ KE
บทที่ 7 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 8 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ L ระบบ TCCS
บทที่ 9 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ
L ระบบ MPI
ภาคผนวก
บรรณานุกรม