รูปภาพสินค้า รหัส9789745128422
9789745128422
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยฉบับนี้ได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อย่างกว้างขวางทุกวงการ รวมทั้งคำใหม่ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เหมาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นคู่มือในการค้นคว้า อ้างอิง
ผู้เขียนวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745128422
จำนวน: 1056 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 151 x 220 x 45 มม.
น้ำหนัก: 1140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่ามีศัพท์ภาษาอังกฤษอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีการถอดความหมายออกมาเป็นภาษาไทยไว้ในพจนานุกรม โดยเฉพาะจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษโดยตรง นับเป็นปัญหาที่ตระหนักกันดีในวงการวิชาการ ผู้เขียนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่มานานที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้เพียงพยายามมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อจัดทำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับที่จุคำศัพท์มากที่สุด จุดความหมายสำคัญมากที่สุด จุภาพอธิบายมากที่สุด และมีอักษรและเครื่องหมายช่วยการออกเสียงให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ พจนานุกรมฉบับนี้ได้เลือกเอาคำที่มีโอกาสใช้มากที่สุดจากการสำรวจหลายแห่ง พร้อมทั้งมีการรวบรวมศัพท์ที่ทันสมัยเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งคำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonym) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความหมายแตกฉานและมีการเลือกใช้คำที่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมนี้