รูปภาพสินค้า รหัส9789745127081
9789745127081
-
ผู้เขียนW.H.Weiss, นพดล เวชสวัสดิ์
ผู้แปลนพดล เวชสวัสดิ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 375.00 บาท
ราคาสุทธิ 375.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745127081
จำนวน: 516 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 24 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1997
:: เนื้อหาโดยสังเขป
162 บทพูดเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ เรียงถ้อยร้อยความพร้อมสรรพ เพื่อนำไปใช้พูดจากับลูกน้องและเพื่อนผู้จัดการ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ทำงาน กล่าวยกย่องชมเชย ร้องขอ หรือกำกับวินัย ครอบคลุมปัญหาแรงงาน สัมพันธ์ทุกแง่ทุกมุมที่จะพานพบในการดำเนินธุรกิจในชีวิตประจำวัน บทพูดที่ผ่านการทดสอบผลมาแล้วจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นจูงใจให้ลูกน้องทำงานถึงขีดสุดของศักยภาพในตัว
หนังสือเล่มนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง และเสนอตรรกะตอบสนองที่จะได้ยินแล้วยังวางแนวทางที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เปี่ยมด้วยการนับถือระหว่างกันความภักดีต่อองค์กร แลละความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 2 ต้นทุนและากรเพิ่มผลผลิต
บทที่ 3 การสื่อสาร
บทที่ 4 กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ
บทที 5 การกำกับวินัย
บทที 6 การกระตุ้นจูงใจ
บทที่ 7 การพัฒนาฝีมือพนักงาน
บทที่ 8 การสัมภาษณ์ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
บทที่ 9 คุณภาพบุคลากร
บทที่ 10 ความปลอดภัยและสุขอนามัย
บทที 11 การจ่ายงานและการมอบหมายงาน
บทที 12 มนุษย์เจ้าปัญหา
บทที 13 ความร่วมมือ
บทที 14 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
บทที 15 ความภักดีต่อองค์กร
บทที่ 16 อำนาจและความรับผิดชอบ
บทที 17 ความสัตย์ซื่อ
บทที่ 18 ค่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งบ
บทที่ 19 การตัดสินใจลงความเห็น
บทที 20 มาตรฐาน
บทที่ 21 การร้องเรียนและการเรียนร้องค่าสินไหมชดเชย
บทที่ 22 การชี้แนะและการฝึกอบรม
บทที่ 23 สุราและยาเสพติด
บทที 24 ความเปลี่ยนแปลง