รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745123267
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 15 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: -ไม่ระบุ 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สถานการณ์ที่ทำให้คุณเสียเวลานั้นอยู่รอบ ๆ ตัวคุณ นับตั้งแต่เวลาที่คุณตื่นนอนจนถึงเข้านอน คุณมักต้องข้องเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้อยู่เป็นประจำ ข้อแตกต่างสำหรับคนที่ประสบควมสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการบริหารเวลาของแต่ละคน อ่านสถานการณ์ในหนังสือเล่มนี้ให้ครบทุกแง่มุมคุณจะพบว่าเวลาของคุณมีประโยชน์มากขึ้น และคุณสามารถใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหับคุณในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
:: สารบัญ
บทที่ 1 เสียเวลาเนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เสียเวลาเนื่องจากอุปกรณ์สำนักงาน
บทที่ 3 เสียเวลาเนื่องจากระเบียบแบบแผนต่าง ๆ
บทที่ 4 เสียเวลาเนื่องจากการผัดวันประกันพรุ่ง
บทที่ 5 เสียเวลาเนื่องจากความรับผิดชอบที่มากเกินไป
บทที่ 6 เสียเวลาเนื่องจากการวางแผนล่วงหน้า
บทที่ 7 เสียเวลาเนื่องจากวิธีปฏิบัติงาน
บทที่ 8 เสียเวลาเนื่องจากการตัดสินใจ
บทที่ 9 เสียเวลาเนื่องจากการสื่อสาร
บทที่ 10 เสียเวลาเนื่องจากการขาดความสุขุมรอบคอบ
บทที่ 11 การบริหารเวลา