รูปภาพสินค้า รหัส9789745120181
9789745120181
-
ผู้เขียนScott D.Palmer
ผู้แปลปิยมาศ โง้วมณี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745120181
จำนวน: 396 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1994
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เรียนรู้และเข้าใจการทำงาน Alpha Four เป็นคู่มือในการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ Alpha Four เวอร์ชันล่าสุดที่อ่านได้ง่าย ซึ่งเขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มต้น และผู้ใช้ระดับกลางที่ต้องการเน้นความชำนาญในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ เพื่อเป็น
- คู่มือที่ทำตามได้โดยง่าย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นในการใช้ Alpha Four
- ตัวอย่างโดยละเอียด ซึ่งแสดงวิธีการใช้ Alpha Four ทำงานที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่น การจัดการรายชื่อลูกค้า และรายการขาย
- ชัดเจน มีการจัดระเบียบอย่างดี ทำให้คุณสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ ได้เมื่อคุณต้องการจะใช้ความสามารถนั้น
สามารถจะเรียนรู้พื้นฐานของการจัดการฐานข้อมูลได้ในบทเรียนง่าย ๆ เพียงไม่กี่บท คู่มือนี้จะช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลแรกของคุณ เรียกดูเรคอร์ด เรียงลำดับและจัดระเบียบข้อมูล ค้นหาข้อมูลที่ต้องการสร้างรายงานแบบง่ายได้
การสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของคุณเอง ด้วยเทคนิคพิเศษในการป้อนข้อมูล ป้อนกันข้อผิดพลาด เชื่อมโยงไฟล์ฐานข้อมูลหลายไฟล์เข้าด้วยกัน ใช้ตารางค้นหาพิมพ์รายงานที่ซับซ้อน และอื่น ๆ
สำรวจความสามารถชั้นสูงอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ เช่น เรียนรู้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานด้วยเมนูขึ้นเองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม การใช้สคริปต์เพื่อให้งานของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ การพิมพ์ฟอร์มจดหมายและเลเบล การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมอื่น ๆ ฯลฯ
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ความสามารถเบื้องต้น
บทที่ 1 การจัดการฐานข้อมูล
บทที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล
บทที่ 3 การแก้ไขฐานข้อมูล
บทที่ 4 การเรียกดูและการแก้ไขฐานข้อมูล
บทที่ 5 การเพิ่มเรคอร์ดเรียงตามลำดับ
บทที่ 6 การค้นหาฐานข้อมูล
บทที่ 7 การสร้างรายงานแบบง่าย
ภาคที่ 2 ความสามารถระดับกลาง
บทที่ 8 การสร้างจอภาพสำหรับป้อนข้อมูล
บทที่ 9 การสร้างฟิลด์ด้วยกฎของฟิลด์
บทที่ 10 การสร้างและใช้ตารางค้นหา
บทที่ 11 การสร้างและใช้ฐานข้อมูลค้นหา
บทที่ 12 การสร้างตารางเลือกดู
บทที่ 13 การสร้างเซตของฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
บทที่ 14 การสร้างรายงาน
บทที่ 15 การปรับปรุงฐานข้อมูล
ภาคที่ 3 ความสามารถชั้นสูง
บทที่ 16 การสร้างระบบงานด้านฐานข้อมูล
บทที่ 17 การสร้างและใช้สคริปต์
บทที่ 18 การสร้างฟอร์มจดหมาย
บทที่ 19 การสร้างเลเบลจดหมาย
บทที่ 20 การใช้ยูทิลิตี้
บทที่ 21 การใช้คำสั่งสัมพันธ์
บทที่ 22 การใช้ฟังก์ชันและตัวดำเนินการ
ภาคผนวก ก. การติดตั้ง Alpha Four เวอร์ชัน 3 โครงแบบ และคอมมานด์ไลน์ พารามิเตอร์
ภาคผนวก ข. Alpha Four และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอื่น