รูปภาพสินค้า รหัส9789744438201
9789744438201
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้เขียนบรรจง จันทมาศ, ไชยชาญ หินเกิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744438201
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2559
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 7 ปี 2022
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "วงจรไฟฟ้ากระแสตรง" เล่มนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เรียนรู้กฎและทฤษฎีพื้นฐาน อาทิ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีแรงดันโนด วงจรบริดจ์ ทฤษฎีการวางช้อน เทวินิน นอร์ตัน และการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด เพื่อให้สามารถคำนวณวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพและการสูญเสียกำลังงาน การต่อความต้านทานและวงจรแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม การต่อเซลล์ไฟฟ้า และวงจรแบ่งแรงดันและแบ่งกระแสไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป
1.1 ทฤษฎีอิเล็กตรอน (Electron theory)
1.2 วงจรอิเล็กตรอน (Electron shell)
1.3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence Electron)
ฯลฯ

บทที่ 2 ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า
2.1 ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance)
2.2 ตัวนำไฟฟ้า (Conductor)
2.3 ฉนวนไฟฟ้า (Insulator)
ฯลฯ

บทที่ 3 กฎและวงจนไฟฟ้ากระแสตรง
3.1 กฎของโอห์ม
3.2 กำลังไฟฟ้า (Electrical power)
3.3 พลังงานไฟฟ้า (Electrical energy)
ฯลฯ

บทที่ 4 ทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรง
4.1 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchoff's law)
4.2 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinant)
4.3 ทฤษฎีกระแสเมชของแมกซ์เวลล์ (Maxwell's mesh current theorem)
ฯลฯ

เฉลยคำตอบแบบฝึกหัด