รูปภาพสินค้า รหัส9789744437976
9789744437976
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุขสม เสนานาญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744437976
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2559
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 4 ปี 2021
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาแบบก่อสร้าง การอ่านและเขียนแบบผังพื้น การอ่านแบบผังโครงสร้าง การอ่านและเขียนแบบรูปตัด การอ่านและเขียนแบบรูปด้าน การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง โดยในเล่มได้อธิบายรายละเอียดอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมกิจกรรม และแบบทดสอบท้ายบท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 การศึกษาแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านและเขียนแบบผังพื้น
บทที่ 3 การอ่านแบบผังโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านและเขียนแบบรูปตัด
บทที่ 5 การอ่านและเขียนแบบรูปด้าน
บทที่ 6 การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 7 การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง