รูปภาพสินค้า รหัส9789744437204
9789744437204
การแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้เขียนทัศณุ เรืองสุวรรณ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744437204
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 251 x 13 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยผู้เขียนจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นสื่อในการตรวจสอบ ตรวจทาน และช่วยทำความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้วยปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ ได้มีความพร้อมด้านกฎหมายฯ มากยิ่งขึ้น ก่อนจะก้าวสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 บัญชีรายการกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1.1 บัญชีรายการกฎหมายในส่วนของกระทรวงแรงงาน
1.2 บัญชีรายการกฎหมายในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม
1.3 บัญชีรายการกฎหมายในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 2 การแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.1 พระราชบัญยัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
2.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสียง)
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ภาพรวมข้อกำหนดของกฎหมายและการจัดทำแผนงานประจำปี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วนที่ 4 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
4.1 เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
4.2 เอกสารเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
4.3 เอกสารเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ
ฯลฯ