รูปภาพสินค้า รหัส9789744434319
9789744434319
TQM Living Handbook ภาคเก้า
ผู้เขียนวีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434319
จำนวน: 96 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกระบวนการนำ TQM มาใช้ในองค์กร 5 ระยะ พร้อมเรียนรู้สาระสำคัญในแต่ละระยะ รวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในแต่ละระยะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนำ TQM เข้ามาใช้ ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านได้มาก ในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง การจัดทำแผนส่งเสริม TQM และการส่งเสริม TQM ให้ถูกแนวทางและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะในระยะวางรากฐานของ TQM ในช่วง 2 ปีแรก

สำหรับผู้ที่กำลังนำ TQM เข้ามาใช้ หรือ ได้นำ TQM มาใช้นานแล้ว ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านมากในการทบทวนว่า ท่านได้เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ เดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยัง และมีเรื่องของ TQM ที่ท่านยังไม่เข้าใจ ยังไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หลงเหลืออยู่หรือไม่ ตลอดจนวิธีการส่งเสริม TQM ของท่าน ทำให้ TQM แสดงศักยภาพของออกมาได้อย่างเต็มที่
:: สารบัญ
1. ความสำคัญของการนำ TQM มาใช้และปัจจัยแห่งความสำเร็จ
2. กระบวนการส่งเสริม TQM กับ 5 ระยะของการส่งเสริม TQM
3. การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงก่อนออกเดินทาง
4. หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง TQM ระยะวางรากฐาน
5. หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM หลังระยะวางรากฐาน
6. การประเมินระดับความสำเร็จในการนำ TQM เข้ามาใช้