รูปภาพสินค้า รหัส9789744434197
9789744434197
คู่มือด้าน "วิศวกรรมชีวการแพทย์" ฉบับภาษาไทยเล่มแรก เรียบเรียงจากประสบการณ์ของคณาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา...
ผู้เขียนปัณรสี ฤทธิประวัติ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434197
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ชีววัสดุ
บทที่ 2 ชีวสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 3 ระบบส่งยาที่ผลิตจากพอลิเมอร์
บทที่ 4 ไบโอเซนเซอร์
บทที่ 5 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
บทที่ 6 เทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์ สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
บทที่ 7 การประมวลผลสัญญาเชิงเลขขั้นพื้นฐาน สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
บทที่ 8 การพัฒนาระบบอัจฉริยะในงานทางการแพทย์
บทที่ 9 ศัลยกรรมบูรณาการคอมพิวเตอร์