รูปภาพสินค้า รหัส9789744434180
9789744434180
เน้นการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการวัด สำหรับข้อมูลวัด และข้อมูลนับที่ทันสมัย
ผู้เขียนกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434180
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 7 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพื่อกำหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าความผันแปรจากระบบการวัด ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้ และการประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab Release 15 พร้อมการอธิบายความหมายทีละขั้นตอน เหมาะสำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษา สายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความหมายและแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบการวัดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ
- บทที่ 1 บทนำสู่การวิเคราะห์ระบบการวัด
- บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันแปร
- บทที่ 3 ขั้นตอนทั่วไปของการวิเคราะห์ระบบการวัด
- บทที่ 4 คุณสมบัติของข้อมูลจากระบบการวัด
- บทที่ 5 ความผันแปรของระบบการวัด

ส่วนที่ 2 การประเมินผล (MSE) และการวิเคราะห์ (MSA) ระบบการวัด
- บทที่ 6 การประเมินผลระบบการวัด (MSE) สำหรับข้อมูลแบบผันแปร
- บทที่ 7 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับข้อมูลแบบผันแปร
- บทที่ 8 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับข้อมูลแบบนับ