รูปภาพสินค้า รหัส9789744433589
9789744433589
-
ผู้เขียนอลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433589
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 194 x 269 x 26 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2539
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 13 เดือน 10 ปี 2008
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้ฉบับปรับปรุงเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เพิ่มเติมในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ซึ่งได้รวบรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติหรือมุมมองต่างๆซึ่งผู้เรียบเรียงได้มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้โดยตรง รวมทั้งมีตัวอย่างแบบประเมินตามวิธีนี้ไว้ในภาคผนวกอีกด้วย นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาการนำเสนอวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำเป็นตาราง สรุปเนื้อหา ข้อกีและข้อจำกัดเพื่อสะดวกต่อการค้นคว้า การทำความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนวิธีการประเมินที่สำคัญๆยังคงเนื้อหารายละเอียดไว้ตามเดิม
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ฉบับปรับปรุงใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ และเปลี่ยนแปลงตัวอย่างให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่เป็น Best Practice หนังสือนี้ใช้เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และใช้เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีความครอบคุลมโดยถ้วนทั่ว อำนวยความสะดวกในการบริหาร ทรัยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดแนวคิดและแนวทางในการประเมิมนผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิดและหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 3 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 4 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 5 ข้อจำกัดและข้อควรคำนึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 6 การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
บทที่ 7 การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 9 บทสรุป
:: ข้อมูลพิเศษ
ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. จำหน่ายได้มากกว่า 10,000 เล่ม