รูปภาพสินค้า รหัส9789744433534
9789744433534
จุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา ค้นหา ประเมิน และ บริหารความเสี่ยงเรื่องคนในองค์กร ด้วยตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย แบบเล่าสู่กันฟัง และนำไปใช้ได้จริง
ผู้เขียนธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433534
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 7 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2551
:: คำนำ
ความเสี่ยง เรื่องสำคัญที่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะความเสียงเรื่อง " คนในองค์กร " หากท่านเห็นความสำคัญเรื่องคน และไม่อยากได้ยินคำว่า " วัวหายล้อมคอก " ซึ่งองค์กรน่าจะรู้ทันความเสี่ยงที่มีในคนด้วย เพื่อจะได้ป้องกันหรือแก้ไขให้เกิดความเสียหาย ( ถ้ามี ) น้อยที่สุด หนังสือเล่มนี้จำช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ได้
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การบริหารความเสี่ยงของคนในองค์กรที่มีตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร หลักการบริหารความเสี่ยง การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินและจัดอันดับความเสี่ยงด้าน HR การประเมินความสามารถในการบริหารและจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากหนังสือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเล่มอื่น ๆ ที่มักจะพูดถึงความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม ๆ เพราะ “คน” คือ “ทรัพยากร”หรือ “ทุน” ที่มีค่า ที่ทุกองค์กรจะต้องพัฒนาให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งคนและองค์กร แต่ในมุมกลับกัน “คน” ก็มีโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน องค์กรจึงต้องรู้ทันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องคนด้วย เพื่อป้องกันหรือแก้ไขให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเหมาะสำหรับ ผู้บริหารและผู้ที่ทำงานด้าน HR
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน
บทที่ 2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร
บทที่ 3 หลักการบริหารความเสี่ยง
บทที่ 4 การค้นหา วิเคราะห์ ประเมิน และจัดอันดับความเสี่ยงด้าน HR
บทที่ 5 การประเมินความสามารถในการบริหารและจัดความเสียง
บทที่ 6 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง