รูปภาพสินค้า รหัส9789744432773
9789744432773
ทุนมนุษย์ หรือ Human Capital คำที่บางคนอาจไม่เคยได้ยิน หลายคนเคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรจึงทำให้คำ ๆ นี้กลายเป็นของขลังที่จับต้องได้ยาก
ผู้เขียนธำรงศักดิ์ คงคงสวัสดิ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744432773
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2550
:: คำนำ
แรงบันดาลใจจากการเขียนหนังสือเล่มนี้ ได้มาจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือ The ROI of Human Capital เขียนโดย ดร.Jacfitz-enz ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาการวัดผลในเรื่องของทุนมนุษย์และเป็นประทานของสถาบัน Saratoga ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นองค์กรที่วิจัยและเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล โดยเขียนเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับทุนมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจ และเป็นมุมมองใหม่สำหรับทั้งผู้บริหารและคนที่ทำงานในด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงนำแนวคิดที่น่าสนใจดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังโดยผสมผสานกับประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล และใส่ข้อคิดความเห็นของผมลงไปเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เกิดแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ ต่อยอดขึ้นไปเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองคกรของท่านต่อไป
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของทุนมนุษย์ หรือ Human Capital และแนะนำวิธีในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ด้วยสไตล์เล่าสู่กันฟัง เพราะพนักงานแต่ละคนมีคุณค่าและเป็นทรัพย์สินที่นับวันจะเพิ่มค่าขึ้น ถ้าได้รับการพัฒนาถูกทาง หนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองและให้แนวทางสำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรักษาทุนทางปัญญาในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เหมาะสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารทุกระดับ













:: สารบัญ
บทที่ 1 มาทำความเข้าใจกับคำว่า "ทุนมนุษย์" กันก่อน
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยกับการจัดการ "ทรัพยากรมนุษย์" กับ "ทุนมนุษย์"
บทที่ 3 ความสำคัญของทุนมนุษย์การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุนมนุษย์
บทที่ 4 องค์ประกอบของทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์กับทุนทางปัญญา
บทที่ 5 แนวคิดในการวัดทุนมนุษย์ในองค์กรและวิธีที่บางองค์กร ใช้อยู่ในปัจจุบัน
บทที่ 6 เราจะกำหนดตัววัดทุนมนุษย์ในระดับองค์กรได้อย่างไร? (Corporate Human Capital Scorecard)
บทที่ 7 การกำหนดตัววัดทุนมนุษย์ในเชิงการจัดการ (Human Capital Management Scorecard)
บทที่ 8 แนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
บทสรุป จากทุนมนุษย์รายบุคคลสู่ทุนมนุษย์ของประเทศชาติ
ฯลฯ