รูปภาพสินค้า รหัส9789744432339
9789744432339
นำเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติในการวางระบบ HR รวมถึงวิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกด้านใน "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์" ให้สอดคล้องกับการวางกลยุทธศาสตร์ขององค์กร
ผู้เขียนวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744432339
จำนวน: 197 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้" เล่มนี้ นำเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติในการวางระบบ HR รวมถึงวิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกด้านใน "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์" ให้สอดคล้องกับการวางกลยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน

"คน" เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรที่สามารถดึงศักยภาพที่บุคลากรให้กลายเป็นความสามารถขององค์กรได้จะมีความได้เปรียบองค์กรอื่นอย่างมหาศาล
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ยุทธศาสตร์องค์กรสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • ระยะเริ่มต้น(Introduction)

 • ระยะเติบโต(Growth)

 • ระยะอิ่มตัว(Maturity)

 • ระยะตกต่ำ(Decline)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์การจัดการ
  ทรัพยากรมนุย์

 • การกำหนดคุณสมบัติของบุคลากร

 • การสรรหาบุคลากร

 • การคัดเลือกบุคลากร

 • การเรียนรู้ทางสังคม

 • การสอนงาน

 • การจัดการด้านการฝึกอบรม

 • การค้นหาความต้องการการฝึกอบรม

 • การกำหนดวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสม
  ฯลฯ