รูปภาพสินค้า รหัส9789742319793
9789742319793
คู่มือในการให้ความรู้เบื้องต้นในการปรับตัวแก่พนักงานข้ามชาติ นักธุรกิจ หรือผู้สนใจเดินทางไปศึกษาหาความรู้ในประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม
ผู้เขียนอรนุช พฤฒิพิบูลธรรม, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 650.00 บาท
ราคาสุทธิ 650.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742319793
จำนวน: 468 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และใช้เป็นคู่มือในการให้ความรู้เบื้องต้นในการปรับตัวแก่พนักงานข้ามชาติ นักธุรกิจ หรือผู้สนใจเดินทางไปศึกษาหาความรู้ในประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในงานวิชาการ และนักปฏิบัติการที่เนื้องานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนแถบลุ่มแม่น้ำโขง สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน หรือหนังสืออ่านนอกเวลาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือในวิชาที่ต้องการสอนเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมอื่นๆ
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในราชอาณาจักรกัมพูชา
บทที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทที่ 4 ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บทที่ 5 ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บทที่ 6 บทส่งท้าย