รูปภาพสินค้า รหัส9789742129224
9789742129224
เรียนรู้และเข้าใจง่าย พร้อมปฏิบัติตามได้จริง
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742129224
จำนวน: 190 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 17 x 22 x 1 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น การเริ่มต้นใช้งาน การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์ การปรับแต่ง Windows XP การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม รวมถึงการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ การทำงานกับดิสก์ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง

ภายในเล่มได้ให้คำอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย สามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้ว ในส่วนท้ายของแต่ละบทยังมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
:: สารบัญ
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
- ความหมายของคอมพิวเตอร์
- ระบบคอมพิวเตอร์
- ฮาร์แวร์
- ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
- จอภาพ


หน่วยที่ 2 การเริ่มต้นใช้งาน Windows XP
- การเข้าสู่การใช้งาน Windows XP
- การใช้งานเมาส์
- ส่วนประกอบของหน้าจอ Windows XP
- ไอคอนที่สำคัญ
- การแสดงไอคอนที่สำคัญ


หน่วยที่ 3 การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์
- ความหมายของไฟล์และโฟลเดอร์
- การเปลี่ยนแปลงมุมองของไฟล์และโฟลเดอร์
- การจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์
- การใช้งาน Windows Explore
- การสร้างโฟลเดอร์


หน่วยที่ 4 การปรับแต่ง Windows XP
- การปรับคุณสมบัติของทาสก์บาร์
- การกำหนดชุดรูปแบบบนเดสก์ทอป
- การกำหนดสกรีนเซฟเวอร์
- การปรับแต่งลักษณะการแสดงผลบนจอภาพ
- การกำหนดความละเอียดบนจอภาพ


หน่วยที่ 5 การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
- การสร้าง User Account
- การจัดการ User Account
- การกำหนดรหัสผ่านให้ User Account
- การเปลี่ยนชื่อของ User Account
- การเปลี่ยนรหัสผ่านของ User Account
ฯลฯ