รูปภาพสินค้า รหัส9789742125936
9789742125936
-พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -การติดตั้งเครือข่าย Workgroup ด้วย Windows XP -การแชร์อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานบนเครือข่าย -ฝึกปฏิบัติการติดตั้งเคร
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742125936
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหากล่าวถึงเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนำเสนอเนื้อหาเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกกล่าวถึงภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆ และแนวคิดที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และส่วนที่สองเป็นภาคปฏิบัติ เน้นการนำความรู้ที่ได้จากส่วนแรกมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางอาชีพได้ต่อไป
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี
บทที่ 1 เครือข่ายการสื่อสาร
บทที่ 2 ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย
บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ภาคทฤษฎี
บทที่ 4 การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ปด้วย “Windows-XP Professional
บทที่ 5 การแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
บทที่ 6 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย
บทที่ 7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นและการแชร์อินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย
:: คำนิยม
หนังสือแบบเรียน ระบบเครือข่าย เบื้องต้น เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัสถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือใชอ้างอิงสำหรับ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่เรียนในแขวงวิชาการคอมพิวเตอร์
ร่วมถึงบุคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์