รูปภาพสินค้า รหัส9789742123772
9789742123772
หากคุณมีข้อสังสัยเหล่านี้ในงานบริการของคุณ สร้างระบบบริการให้เป็นเลิศได้อย่างไร จะจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างไร เราสามารถสร้างบริการให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
ผู้เขียนพิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742123772
จำนวน: 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หากคุณมีข้อสังสัยเหล่านี้ในงานบริการของคุณ สร้างระบบบริการให้เป็นเลิศได้อย่างไร จะจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างไร เราสามารถสร้างบริการให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างไร เราสามารถปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้นได้อย่างไร เขาสร้างวัฒนธรรมบริการกันอย่างไร ทำอย่างไรให้พนักงานมีใจรักงานบริการ ตอนนี้บริการของเราดีระดับใดแล้ว ต้องสร้างมาตรฐานบริการกันด้วยหรือ ในการสร้างคุณภาพบริการในองค์กรควรเริ่มต้นอย่างไรดี ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ในบริการที่ดีของเราได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวโน้มของธุรกิจบริการ
บทที่ 2 กรอบแนวคิดหลักในงานบริการ
บทที่ 3 เส้นทางการสร้างระบบบริการ
บทที่ 4 การจัดการข้อมูลลูกค้า
บทที่ 5 การออกแบบบริการ
บทที่ 6 การปฎิบัติตามมาตรฐานบริการ
บทที่ 7 การจัดการข้อร้องเรียน
บทที่ 8 การปรับปรุงมาตรฐานบริการ
บทที่ 9 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในบริการที่เป็นเลิศ
ฯลฯ