รูปภาพสินค้า รหัส9786168187166
9786168187166
"จากตำนานสู่ปัจจุบัน "ถอดรหัสยันต์พิไชยสงคราม สรรพวิชาชั้นสูงของไทย
ผู้เขียนวรพล ไม้สน (พลังวัชร์)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 455.00 บาท
ราคาสุทธิ 455.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168187166
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 236 x 13 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: คนมองฟ้า, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ได้ถอดรหัสดวงพิไชยสงคราม ศาสตร์และศิลป์ที่รวบรวมสุดยอดภูมิปัญญาโบราณไว้ด้วยกัน ทั้งโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ อักขระเลขยันต์ เป็นที่นับถือกันมาแต่โบราณว่า ผู้ใดที่มีดวงพิไชยสงครามไว้บูชา จะช่วยป้องกันอันตรายที่จะบังเกิดขึ้น ไม่ตกต่ำขัดสน และทำให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยผู้เขียนได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ การค้นคว้า การสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิท่านต่าง ๆ ทั้งบรรพชิตและฆารวาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างาดี
:: สารบัญ
- รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม
- จาก "ยันต์พิไชยสงคราม" สู่ "พระพิไชยสงคราม"
- จาก "พระโพธิ์ห้ามสมุทย์" คลี่คลายสู่ "ดวงพิไชยสงคราม"
- ดวงพิไชยสงครามลักษณะพิเศษ 1 : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
- ดวงพิไชยสงครามลักษณะพิเศษ 2 : ดวงพิไชยสงครามหลังพระพุทรปรมาสโย
- สถานภาพในปัจจุบัน
- การจัดสถานที่และวิธีปฏิบัติบูชา
- ภาคผนวก 1 : ดวงพิไชยสงครามสมเด็จพระกนิษฐาริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ภาคผนวก 2 : นัยแห่งดวงพิไชยสงคราม ตำรับพลังวัชร์
- ประวัติมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์
:: คำนิยม
ในส่วนของอาตมภาพที่ได้มีส่วนในการสร้างเผยแพร่ ทั้งดวงพระพิไชยสงคราม และองค์พระพิไชยสงครามมากว่า 10 ปี ก็เห็นผลพอเป็นที่ประจักษ์ว่า บุคคลผู้สร้างดวงพระพิไชยสงครามบูชานั้น ดวงชะตามักมีความเจริญในหน้าที่การงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการที่ อาจารย์วรพล ไม้สน ได้นำเอาความรู้ "รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม" มาเผยแพร่ จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความก้าวหน้าของชีวิต อีกทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยแต่เดิมให้มั่นคงเป็นหลักฐาน
-- พระครูสมุห์อภิสิทธิ์ อภิญาโณ --
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

นับเป็นกุศลผลบุญของวงการโหราศาสตร์ไทย ที่อาจารย์วรพล เพียรมานะอุตสาหะ และ "กล้า" ที่จะนำเสนอถ่ายทอดประสบการณ์ ในการศึกษาค้นคว้าทั้งทางดาราศาสตร์ โหราศาสตร์และวิทยาคม ซึ่งได้คัดกรอง บีบเค้น หล่อหลอม รวมอยู่ใน "รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม" ที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ ซึ่งต้องทุมเทสรรพพลังกาย สรรพพลังใจ สรรพวิชา สรรพเวลา และสรรพบารมีเป็นอย่างยิ่ง ยากที่จะหาผู้ทำได้เช่นนี้ในปัจจุบัน และเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างมาก และ "ยาก" หากแต่ต้องสรุป ย่นความ ย่อความ และต้อง "พราง" บางสิ่งไว้เพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากด้วยกุศลเจตนา ดังนั้นหากพากเพียรอ่านแล้ว ไม่กระจ่างแจ้งใจ ขอให้ท่านค่อย ๆ อ่านค่อย ๆ ทบทนด้วยความเคารพในบรรพวิชา ของครูบาอาจารย์ ปาจารยาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดแบบ "มุขปาฐะ" กันมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งได้รวบรวมไว้อย่างพรั่งพร้อม ประดุจเพชรยอดมงกุฎซึ่งเจียรนัยไว้ดีแล้ว
-- อารี สวัสดี --
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์

น่ายินดีที่ คุณวรพล ไม้สน ซึ่งป็นคนรุ่นใหม่ แต่สนใจสรรพวิชาชั้นสูงของโบราณ ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเผยแพร่ คุณวรพลหรืออาจารย์หนุ่ยเป็นนักวิชาการ และเป็นโหรดาจารย์ คือ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถอธิบายให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างมีหลักวิชาการ เชื่อถือได้ จึงได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
-- ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา --
ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา 2562
:: ข้อมูลพิเศษ
- หนังสือในโครงการตำราโหราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
- ตำรานี้ รวบรวมดวงชะตาสำคัญไว้เป็นอันมาก กรุณาจัดวางไว้ในที่เหมาะสม