รูปภาพสินค้า รหัส9786167398358
9786167398358
หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนเสาวนีย์ อัศวโรจน์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398358
จำนวน: 388 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2543
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 2 ปี 2011
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ทั้งที่เกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจ การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย และการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการลงทุน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:: สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
1. ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจ
2. วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
3. วิวัฒนาการของการอนุญาโตตุลาการและกฎหมายอนุญาโตตุลาการ


บทที่ 2 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย
1. สัญญาอนุญาโตตุลาการ
2. อนุญาโตตุลาการ
3. วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ


บทที่ 3 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการลงทุน
1. ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น
2. โครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการของศูนย์ฯ
3. สัญญาอนุญาโตตุลาการ