รูปภาพสินค้า รหัส9786167306186
9786167306186
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167306186
จำนวน: 260 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 143 x 210 x 103 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พระราชบัญญัติล้มละลายเล่มนี้ผู้รวบรวมได้แก้คำผิดตามที่มีการประกาศแก้คำผิดในราชกิจจานุเบกษา และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2547 และนำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 มารวมไว้ด้วย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
- หมวด 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
- หมวด 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
- หมวด 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป้นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
- หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
- หมวด 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
- หมวด 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- หมวด 6 อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
- หมวด 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ
- หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
- กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย