รูปภาพสินค้า รหัส9786167060675
9786167060675
การมีพื้นฐานด้านการเงินหรือมุมมองของการเงิน มีความสำคัญมากขึ้นในโลกปัจจุบัน เพราะการเข้าใจเรื่องการเงินคือองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดและพัฒนาผลตอบแทน รวมถึงการลงทุน
ผู้เขียนBradford D. Jordan, Randolph W. Westerfield, Stephen A. Ross
ผู้แปลอรทัย วานิชดี, ผศ., วรรณรพี บานชื่นวิจิตร, ผศ.ดร., มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์, นเรศ สถิตยพงศ์, ดร., กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 299.00 บาท
ราคาสุทธิ 299.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167060675
จำนวน: 326 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ประเด็นสำคัญ การจัดการการเงินธุรกิจ : Essentials Of Corporate Finance 7/E" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับพื้นฐานการจัดการทางการเงิน งบการเงิน กระแสเงินสด การนำงบการเงินไปใช้ การประเมินมูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่ากระแสเงินสดแบบคิดลด อัตราดอกเบี้ยและการประเมินมูลค่าพันธบัตร ตลาดทุน การตัดสินใจในงบลงทุน บทเรียนจากตลาดทุน ผลตอบแทนความเสี่ยง ต้นทุนของเงิน รวมถึงภาระผูกพันทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน เงินปันผล นโยบายเงินปันผล การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินระยะสั้น การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการจัดการการเงินระหว่างประเทศ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน (Introduction to Financial Management)
บทที่ 2 งบการเงิน ภาษี และ กระแสเงินสด (Financial Statements, Taxes and Cash Flow)
บทที่ 3 งบการเงิน การนำงบการเงินไปใช้งาน (Working with Financial Statements)
บทที่ 4 การประเมินมูลค่าของเงินตามเวลา (Introduction to Valuation : The Time Value of Money)
บทที่ 5 การประเมินมูลค่ากระแสเงินสดแบบคิดลด (Discounted Cash Flow Valuation)
บทที่ 6 อัตราดอกเบี้ยและการประเมินมูลค่าพันธบัตร (Interest Rates and Bond Valuation)
บทที่ 7 ตลาดทุนและการประเมินมูลค่าหุ้นทุน (Equity Markets and Stock Valuation)
บทที่ 8 มูลค่าปัจจุบันสุทธิและเกณฑ์การลงทุนอื่น (Net Present Value and Other Investment Criteria)
บทที่ 9 การตัดสินใจในงบลงทุน (Making Capital Investment Decisions)
บทที่ 10 บทเรียนจากตลาดทุน (Some Lessons from Capital Market History)
ฯลฯ