รูปภาพสินค้า รหัส9786167060590
9786167060590
เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167060590
จำนวน: 196 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 140 x 245 x 12 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน ด้วยเนื้อหาเข้มข้นเพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา กำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ครบทุกแง่มุม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
Chapter 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
Chapter 2 กำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
Chapter 3 ปฏิญญาณอาเซียน-กฏบัตรอาเซียนและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
Chapter 4 การพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Chapter 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 6)
Chapter 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 4)
Chapter 7 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอาเซียน

- ภาคผนวก แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ภาคผนวก แบบทดสอบหลังเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- เอกสารอ้างอิง