รูปภาพสินค้า รหัส9786165789417
9786165789417
คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ "เน้นเทคนิคแนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมแนวข้อสอบจากสนามจริง" ตีความทฤษฎีหรือหลักการยาก ๆ ให้กระชับ สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น
ผู้เขียนทีม Academic Tutor Group (Thailand), กิตติกร เกื้อกูล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 425.00 บาท
ราคาสุทธิ 425.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165789417
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3) ภาค ข" เล่มนี้ จะช่วยให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. พัทยา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ "ชี้ประเด็น" และเจาะแนวข้อสอบอย่าง ลึก ละเอียด รอบด้าน เป็นตำราทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เข้าสอบ ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สอบมาแล้ว เมื่อมุ่งมั่น ตั้งใจ พากเพียรพยายามทบทวนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ จนถึงวันสอบจริง จะช่วยเสริมความมั่นใจ พร้อมพิชิตข้อสอบได้อย่างแน่นอน!
:: สารบัญ
- ความรู้เกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
- ความสัมพันธ์ของนโยบาย แผน และโครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับแผน
- การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
- โครงการ (Project)
- การวิจัยเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุกหน่วยงานราชการ
- การประเมินผล (Evaluation)
- การทำแผนแม่บทชุมชน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับใหม่ของไทย กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
- ภาคผนวก แนวข้อสอบเก่า (ตัวอย่าง) (เป็นข้อสอบจากสนามจริง อปท.จัดสอบ) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน