รูปภาพสินค้า รหัส9786164238022
9786164238022
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164238022
จำนวน: 348 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กวี หวังนิเวศน์กุล 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่าางสำรวจ สถาปัตย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยากรรมโยธา และวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนให้ครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันอันตราย แนวทางการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ที่บังคับให้ทั้งนายจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเกิดความสงบสุขต่อสังคมโดยรวม
:: สารบัญ
บทที่ 1 อันตรายจากการทำงาน
บทที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
บทที่ 4 เครื่องจักกลในงานก่อสร้าง
บทที่ 5 เทคนิคงานก่อสร้าง
บทที่ 6 อันตรายในงานก่อสร้างและแนวทางป้องกัน
บทที่ 7 กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง