รูปภาพสินค้า รหัส9786164237629
9786164237629
ตามประกาศ คสช. ล่าสุด!
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 59.00 บาท
ราคาสุทธิ 59.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164237629
จำนวน: 78 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 102 x 146 x 5 มม.
น้ำหนัก: 55 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ฉัตรธิมา ยกซิ่ว 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ตัวบทคัดย่อมาตราสำคัญ พยานหลักฐาน" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนกฎหมาย โดยการย่อตัวบทกฎหมายพร้อมทั้งระบุชื่อมาตราต่างๆ ไว้ ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2559, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2558 ตามประกาศ คสช. ล่าสุด
:: สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง
- ภาค 1 บททั่วไป
- ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถาม
หมวด 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ
หมวด 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล

ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
- ภาค 5 พยานหลักฐาน
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 พยานบุคคล
หมวด 3 พยานเอกสาร
หมวด 4 พยานวัตถุ
หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ